Monthly Archive: Tháng Bảy 2016

Quản bút chấm mực

Quản bút chấm mực là gì? Quản bút chấm mực hay còn có tên gọi là Dip pen Bút quản chấm có 2 bộ phận gồm: Quản bằng gỗ hoặc nhựa và phần ngòi lắp rời. Khác với bút máy ruột bơm mực chúng ta thường thấy quản bút không có ruột mực do vậy …