Bút mài thầy Ánh SH 040

140.000 VNĐ

Bút mài thầy Ánh SH 040 hiện nay được phân thành 5 phiên bản với các loại ngòi khác nhau. Bút phù hợp với nhiều đối tượng người dùng. Tùy theo mục đích người dùng mà có thể lựa chọn bút mài thầy Ánh SH 040 với ngòi phù hợp.

Bút mài thầy Ánh SH 040 ngòi êm trơn dùng nhiều trong viết bài hằng ngày. luyện chữ nét đều. Với ngòi thanh đậm thường dùng viết chữ nhỏ luyện chữ thanh đậm. Nổi bật hơn cả là các dòng bút lá tre 040. Bút tự tạo thanh đậm theo độ ấn tay của người viết. Sử dụng trong viết chữ nghệ thuật. Chữ hoa sáng tạo và luyện chữ tham gia thi các cuộc thi viết chữ đẹp.

Cho phép đặt hàng trước

Call Now Button