Bút mài thầy Ánh SH 040 thường

70.000 VNĐ

Bút mài thầy Ánh SH 040 thường có ngòi giống với  bút mài thầy Ánh SH 039SH 038 ngòi mài thanh đậm rõ nét nét viết mềm mại tạo thanh đậm dễ dàng mà không phải ấn tay, phù hợp với giáo viên và học sinh đi thi chữ đẹp. nét chữ đẹp mắt như nét in từ trong sách với những cải tiến hợp lý nhất theo thói quan của người dùng bút

Call Now Button