Giấy thi viết chữ đẹp

1.000 VNĐ

Nhằm hỗ trợ bài viết đẹp nhất, giấy thi viết chữ đẹp in các dòng kẻ rõ ràng. Dòng kẻ được in bằng mực màu xanh, các dòng kẻ ngoài các ôli to được in đậm rõ ràng. Nhìn vào ôli, người viết sẽ xác định dòng kẻ. Từ đó, sẽ là cơ sở để viết các chữ theo các kích thước đã được quy định sẵn. Vì là giấy ôli nên việc viết chữ sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều so với loại giấy chỉ có dòng kẻ ngang. Chữ viết trên dòng kẻ ôli sẽ ngay ngắn và gọn gàng. Các chữ viết viết đúng kích thước nên cả bài viết chữ rất đều và vuông vắn. 

Danh mục:
Call Now Button