Bút mài thầy ánh SH 003

40.000 VNĐ

bút mài thầy Ánh SH 003 êm trơn: Dễ viết, êm trơn dùng với khi làm việc, học tập với văn bản tốc ký. Thích hợp cho học sinh lớp 1 mới tập viết cũng như sử dụng bút mài thầy ánh SH 023.

Đối với bút mài thầy ánh SH 003 thanh đậm: Với sản phẩm ngòi mài mới đầu sử dụng hơi gai. Tuy nhiên khi sử dụng sau 2 lần. Bút sẽ dễ viết và dễ tạo thanh đậm theo thói quen cầm bút của người dùng. Bút trợ giúp trong quá trình luyện nét chữ đẹp, môn tập viết.

Call Now Button