Bút mài thầy Ánh SH 008

65.000 VNĐ

Bút mài thầy Ánh SH 008 là dòng bút máy luyện viết chữ đẹp được yêu thích hiện nay với thiết kế hài hòa với dộ năng tay vừa phải rất phù hợp trong tập viết và luyện chữ đẹp cho trẻ.

Bút mài thầy Ánh SH 008 có 2 dòng ngòi phổ biết của ngòi trắng thuộc 4 dòng ngòi nổi bật của bút thương hiệu bút mài thầy Ánh.

Bút mài thầy Ánh Sh 008 êm trơn dành cho luyện nét đều và viết bài, làm toàn hằng ngày. sử dụng trong đi thi luyện chữ đẹp

Bút mài thầy Ánh SH 008 thanh đậm dùng trong luyện nét thanh và nét đậm

Call Now Button