Vở luyện chữ đẹp

7.500 VNĐ

Vở luyện chữ đẹp gồm các mẫu vở luyện kiểu viết đứng. Kiểu viết nghiêng, kiểu viết nghiêng đường kẻ đứng. Kiểu viết đường kẻ nghiêng. Dành cho người tập viết và luyện chữ đẹp. Có thể tô theo những chữ cái được căn chỉnh hợp lý. Được đánh dấu điểm nhấn trong ôli. Giúp người tập viết nhanh chóng tạo được thói quen cho mình.

Vở luyện chữ đẹp trong đó có hướng dẫn về tư thế, cách cầm bút. Mẫu chữ cái thường, mẫu chữ cái hoa, mẫu chữ nghiêng. Được in thành 1 bảng ở bìa. Trên mỗi trang giấy là 1 chữ cái có nét đậm. Từng dòng có nét mờ, rất dễ hiểu và dễ luyện. Nếu được chỉ dẫn thêm của thầy cô thì quá trình luyện chữ trở nên đơn giản hơn nhiều.

Call Now Button