Bút mài thầy Ánh SH 066

30.000 VNĐ

Do là bút dành cho học sinh nhỏ tuổi nên bút mài thầy Ánh SH 066 sử dụng ngòi kim tinh kích thước nhỏ. Ngòi này dễ viết, nét viết ra đều và mảnh. Tuy nhiên rất rõ ràng. Ngòi được vát ở đầu ngòi tạo thành rãnh là phần đóng vai trò chủ yếu trong việc tạo ra chữ viết

Call Now Button