Ngòi kim tinh bút mài thầy Ánh

6.000 VNĐ

Ngòi kim tinh bút mài thầy Ánh là ngòi viết nét nhỏ. Học sinh ở giai đoạn tiền tiểu học hay học sinh mới bắt đầu tập viết sẽ sử dụng ngòi này để tạo thói quen trước. Sau sẽ sử dụng ngòi thường viết cỡ chữ to hơn. Ngòi kim tinh cũng sẽ được phân loại giống như ngòi thường bao gồm ngòi kim tinh êm trơn và ngòi kim tinh thanh đậm – ngòi mài.

Danh mục:
Call Now Button