Vở tập viết lớp 1 quyển 1

12.000 VNĐ

Vở tập viết lớp 1 quyển 1 còn có các bài học về những từ ngữ đơn giản và thông dụng trong cuộc sống. Nhằm mục đích bé có thể sử dụng các từ ngữ ấy hàng ngày khi chưa sõi về chữ viết. Để xây dựng được nội dung chương trình của quyển vở này. Các tác giả đã đầu tư rất nhiều về mặt thời gian và công sức. Vì vậy, các nội dung luôn đảm bảo về tính vừa sức và có sự liên kết chặt chẽ với nhau. Nghĩa là nội dung sau có liên quan đến nội dung trước.

Call Now Button