Vở tập viết lớp 1 quyển 2

12.000 VNĐ

Vở tập viết lớp 1 quyển 2 là vở tập viết dành cho học sinh lớp 1. Đây là quyển vở mẫu thứ hai trong bộ vở mẫu chữ lớp 1. Ở quyển vở này, học sinh vẫn sẽ được hướng dẫn về cách tô và viết các nét. Sau đó mới học viết và tập viết các chữ cái. Tuy nhiên, vở này sẽ không có chữ mẫu theo các chấm tròn để học sinh tô theo nữa. Mà dựa vào chữ mẫu đã được viết sẵn, học sinh sẽ nhìn và tạo ra chữ viết mới. Đảm bảo kích thước đúng và nét viết chuẩn.

Call Now Button