Vở Tập viết quyển 2

13.000 VNĐ

Trong vở tập viết quyển 2, các tác giả vẫn viết các chữ mẫu theo mũi tên hướng dẫn rõ ràng. Từng chữ cũng sẽ được chấm bằng các chấm tròn nhỏ để bé tô viết theo. Sau đó, các bé sẽ làm quen và tô viết các số dưới 10. Từng trang đều có hình ảnh minh họa để thu hút sự chú ý cảu học sinh. Ngoài ra, sẽ tập cho bé kỹ năng đếm. Nâng cao hơn một chút, học sinh sẽ được học về sự so sánh các chữ số cũng trong phạm vi 10. Tìm hiểu về dấu bé hơn, lớn hơn. Nhìn các hình ảnh, sau đó đếm và so sánh. Mỗi bài là một chữ số, một nội dung. Vì vậy vẫn đảm bảo học sinh có thể luyện tập tốt.

Call Now Button