Vở mẫu Nghiêng dòng kẻ nghiêng

11.000 VNĐ

Về cơ cấu nội dung, vở mẫu nghiêng dòng kẻ nghiêng chia ra làm các bài học rõ ràng theo từng chủ đề khác nhau. Ở đầu bài vở, tác giả đã biên soạn và hướng dẫn cả các nội dung về tư thế ngồi viết, cách để vở, cách cầm nắm bút. Ngoài ra còn đề cập tới cách khắc phục các lỗi thường xảy ra trong quá trình viết chữ. Chủ đề đầu tiên trong cuốn vở là tập viết các nét cơ bản. Là nét phức hợp giữa nét thẳng và nét xiên, nét khuyết, nét móc, nét cong kín. Nét phức hợp giữa nét khuyết và nét móc, nét cong nối liên tục…

Call Now Button