Vở mẫu luyện chữ đứng

11.000 VNĐ

Vở luyện chữ mẫu đứng là vở thực hành về chữ cái trên dòng kẻ ôli đứng. Chữ viết trong vở mẫu đứng này sẽ được chia ra làm các nhóm chữ khác nhau. Sau đó sẽ được thực hành luôn về chữ cái đó. Vừa kiểm tra được chính tả, vừa kiểm tra được việc rèn nét chữ. Dựa vào đặc điểm cấu tạo và nét viết tương đồng. Chữ A, M, N là nhóm chữ cái đầu tiên trong vở mẫu luyện chữ đứng chúng ta phải rèn luyện. Nhóm chữ thứ hai bao gồm các chữ cái là P, R, B, D, Đ. Nhóm gồm chữ C, G, S, L, E, Ê và chữ T. Nhóm chữ I, K, V, H và nhóm chữ O, Ô, Ơ, Q. Nhóm cuối cùng là các chữ nằm cuối cùng trong bảng chứ cái: U, Ư, Y, X.

Call Now Button