Vở tập viết quyển 1

13.000 VNĐ

Vở tập viết là vở mẫu chữ dành riêng cho các bé tiền tiểu học, học sinh học lớp 1. Đây là những đối tượng mới làm quen với chữ cái và chữ số. Về khung nội dung, các kiến thức trong mẫu vở này chỉ là các kiến thức sơ bộ, các kiến thức đơn giản về chữ cái. Giúp cho học sinh biết về viết các chữ cái. Vở được soạn theo đúng yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xây dựng chương trình phù hợp với độ tuổi. Chuẩn bị các kiến thức tốt nhất cho bé học tập trong giai đoạn lớp 1.

Call Now Button