Tag Archives: mẫu ghi học bạ học sinh

Mẫu nhận xét học sinh tiểu học theo chương trình Vnen

Mẫu gi nhận xét học sinh theo thông tư 30

Mẫu nhận xét học sinh tiểu học theo chương trình Vnen Qua quá trình tìm hiểu chúng tôi thấy rằng các thầy cô giáo là giáo viên tiểu học phải làm nhiều sổ đánh giá chất lượng học tập sổ theo dõi, … vì vậy việc ghi nhận xét vào dịp cuối kí hay cuối […]

Call Now Button