Tag Archives: cầm bút đúng cách

Hướng dẫn cách cầm bút cho học sinh

viết chữ 2.5 ôli

Bút máy được cầm bằng 3 ngón tay: Ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa Phần di động  bút khi bé viết sẽ do ba ngón này đảm nhận. Đầu ngón trỏ cách đầu ngòi bút chừng 2,5 Cm Cầm bút xuôi theo chiều ngồi, Cổ tay thằng. Góc độ bút đặt so với mặt […]

Call Now Button